‘Mali od palube’ satellite tracking of the vess

The system components are: Maestral series devices, server and user applications, vector maps, control and sensory mechanisms. The deck deck system enables boat owners to have real-time insight into the position and condition of the vessel. The system allows daily reporting on broken miles and mid-speed, history of navigation from the date of installation, warning … Read more…

‘Mali od palube’ za vozila

Sustav Mali od palube je u potpunosti hrvatski proizvod za satelitsko praćenje plovila. Sastavnice sustava su: uređaji serije Maestral, serverske i korisničke aplikacije, vektorske mape, upravljački i senzorni mehanizmi. Sustav Mali od palube omogućava vlasnicima plovila da u realnom vremenu imaju uvid u podatke o poziciji i stanju plovila. Sustav omogućuje dnevno izvještavanje o pređenim … Read more…

Sustav ‘Nebesko oko’ za praćenje vozila i plovila

Sustav ‘Nebesko oko’ je u potpunosti hrvatski proizvod za satelitsko praćenje vozila i plovila. Za razliku od drugih GPS/GPRS uređaja ‘Nebesko oko’ ima mogučnost slanja podataka preko Iridium satelita, jedinog satelitskog operatera koji pokriva cijelu zemaljsku kuglu. Za rad uređaja nije neophodna GSM mreža. U područjima koja nisu pokrivena GSM mrežom, uređaj šalje podatke preko … Read more…