FPX 316

  • FPX 316 USB je fokusiran za profesionalnu uredsku upotrebu.Opremljen je sa 1 So vanjskim USB portom,1 internim So portom i 10 analognih ekstenzija.Sistem može biti proširen sa 2 So porta. Terminal za otvaranje vrata i funkcija prespajanja moguće su kao dodatni moduli. Veliki broj funkcija,inače dostupan samo u većim PBX sustavima,integrirani USB port za profesionalni prijenos podataka i brzi pristup Internetu.6 LED dioda za promatranje statusa. Jedinstvena opcija sustava:Pritiskom na tipku ili vremenski namješeno dobijate najnoviju verziju softwarea,a zajedno s COMfort telefonima iskusit ćete najviši nivo komfora telefonije.

MODULI ZA PROŠIRENJE TS

  • Sa tim modulom jedan terminal za vrata sa otvaranjem i 2 tipke za zvono mogu biti spojeni na FPX 316 USB PBX sustav. Dodatna funkcija je uključivanje/isključivanje npr. udaljenih el.uređaja. U FPX 316 USB moguće je spajanje 2 COMpact TS modula.
  • opcija spajanja 1 terminala za vrata sa otvaranjem
  • 2 ulaza za zvono na vratima,jedan od njih može se konfigurirati kao alarm
  • 3 releja za prespajanje,za terminale vrata ili univerzalno(za otvaranje vrata 1-2 releja su potrebna) 2 SO

  • Sa COMpact 2So modulima možete proširiti vaš FPX 316 USB sa dodatna 2 So priključka na ukupno 4 So priključaka. Moguće je spajanje preko parica ili jednostavno direktno na za to predviđeni priključak.
  • 1 interni So port.
  • 1 varijabilni So port interni/vanjski.